15 ژوئن 2022
صنایع نساجی در سوریه

صنایع نساجی در سوریه

طبق داده های موجود از میزان تولید منسوجات در کشور سوريه تغییرات میزان تولید منسوجات به واحد تن در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شرح زير است: […]
02 ژوئن 2022

صنعت برق در سوریه

طبق نمودار زير که نشان دهنده مقادير تولید برق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در سوريه می باشد، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تولید برق در […]
31 می 2022
صنعت در سوریه

صنعت در سوریه

بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاى توسعه نیافته اين کشور محسوب میگردد و ۱۹ درصد از سهم تولید ناخالص داخلى اين کشور را تشكیل می […]
31 می 2022
ميادین نفت و گاز سوریه

ميادین نفت و گاز سوریه

با توجه به داده های موجود در سال ۲۰۱۰ همانطور که در جدول آورده شده است بزرگترين میدان نفتی سوريه مصفاه بانیاس در تكرير النفط می […]
30 می 2022
نفت و گاز سوریه

نفت و گاز در سوریه

نفت براى کشور سوريه به عنوان ستون فقرات اقتصادى اين کشور محسوب میگردد و میزان ذخاير نفتی سوريه ۲/۴ میلیارد بشکه و میزان ذخاير گاز طبیعى […]
30 می 2022

توسعه روابط اقتصادی بین ایران و سوریه

توسعه روابط اقتصادی بین ایران و سوریه به خودی خود صورت نمیگیرد، دفتر توسعه اقتصادی، رایزن اقتصادی و بازرگانی، دستگاه های اجرایی و متولیان امر به […]
29 می 2022
سيستم اقتصادی سوریه و نقش دولت

سيستم اقتصادی سوریه و نقش دولت

اقتصاد سوريه ظرفیت نسبتاً کوچكى داشته که با اتكاى بر استخراج نفت تا اندازه اى تحرک يافته است. اين کشور همواره نیازمند کمک هاى خارجى به […]
29 می 2022
عضویت در پيمان هاى اقتصادى و نهادهاى بين المللى

عضویت در پيمان هاى اقتصادى و نهادهاى بين المللى

  سوريه علاوه بر سازمان ملل متحد در بسیارى از آژانس ها و نهادهاى تخصصى اين سازمان و همچنین برخى از ساير سازمان هاى منطقه اى، […]
29 می 2022
بخشهایی از قوانين سوریه

بخشهایی از قوانين سوریه

در اين قسمت فرازهايی را از قوانین مهم جاری در کشور سوريه بیان میکنیم. ۱- حمل و استفاده از مواد مخدر در اين کشور مجازات سختى […]
29 می 2022

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سوریه (۲)

مراحل و اسناد مورد نياز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سوریه به شرح ذیل میباشند:   ۱- وکالت به یک وکیل سوریه ای به […]
14 مارس 2022
ثبت شرکتهای با مسئوليت محدود در سوریه

ثبت شرکتهای با مسئوليت محدود در سوریه

بر اساس قانون شماره 29 مصوب سال 2011 میلادی نحوه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکت های سهامی و شرکتهای مشارکتی در جمهوری عربی سوريه مورد […]
19 اکتبر 2021
مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگیهای خارجی شرکتها، سازمانها و ارگانها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمايندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در جمهوری عربی سوريه مطابق با احكام قانون شماره ۳۴ مصوب […]
18 اکتبر 2021
قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

به طورکلى سیستم بانكى در سوريه تحت کنترل دولت اين کشور می باشد و کلیه بانک هاى اين کشور زير نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن […]
19 سپتامبر 2021
قوانین گمرکی کشور سوریه

قوانین گمرکی کشور سوریه

دولت سوريه در موارد ذيل اجازه ورود موقت کالا و بدون پرداخت مالیات را به ساير کشورها اعطا می نمايد. پروژه هاى خارجى يک شرکت خارجى […]
02 سپتامبر 2021
ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ارتباطات اصل مهمی که در زمینه تجارت بین الملل وجود دارد قدرت ارتباط گرفتن با هسته های فعال تجارت جهانی است. شما حتی ممکن است بدون […]
21 آگوست 2021
قوانین سرمایه گذاری در سوریه

سرمایه گذاری در سوریه و قوانین داخلی و خارجی آن

قانون  سرمايه گذاری در سوریه، در خصوص شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى […]
17 آگوست 2021

وضعيت ریسک سياسی و سرمایه گذاری در سوریه

به طورکلى هرگونه حضور و تحرک و سرمایه گذاری در اقتصاد سوریه (از پايین به بالا) منوط به رعايت ملاحظات و منافع صاحبان نفوذ و سرمايه […]
15 آگوست 2021
تقسیمات اداری سوریه (۲)

تقسیمات اداری سوریه (۲)

قوه قضاییه سوریه رئیس جمهور سوریه، رئیس شوراى عالى قضايى سوریه نیز می باشد و وزير دادگسترى در حكم دادستان کل کشور است. پس از به […]
14 آگوست 2021
تقسیمات اداری سوریه (۱)

تقسیمات اداری سوریه (۱)

همانطور که در مقاله نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه بیان شد سوريه دارای۱۴استان می باشد در این مقاله  به تقسیمات اداری اين استان ها […]
12 آگوست 2021
نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه

نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه

در اين مقاله مروری بر محیط سیاسی و قانونی کشور سوريه، عوامل مؤثر بر اين محیط و برخى قوانین حاکم بر اين کشور خواهیم داشت. علاوه […]