26 آگوست 2022
نظام بانکی سوریه

نظام بانکی سوریه

سیستم بانك سوريه تحت کنترل و اختیار دولت قرار دارد. بانک هاى سوريه زير نظر وزارت اقتصاد و تجارت اين کشور فعالیت می نمايند. سوريه گام […]
25 آگوست 2022
حمل و نقل زمینی سوریه

حمل و نقل هوایی سوریه

سوريه داراى شش فرودگاه اصلى با پروازهای تجاری در شهرهاى دمشق، حلب، قامشلى، لاذقیه، ديرالزور و تدمر بوده و در رقه، ادلب و بعضی شهرهای ديگر […]
23 آگوست 2022
حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی به سوریه

موقعیت جغرافیايى سوريه به عنوان يک کشور خاورمیانه اى در حاشیه درياى مديترانه و در همسايگى کشورهاى ترکیه، عراق، اردن و لبنان و قرار داشتن اين […]
23 آگوست 2022
نرخ مهاجرت به سوریه

نرخ مهاجرت به سوریه

طبق آخرين آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۵ نرخ مهاجرت از اين کشور منفی ۵۷ درصد برآورد شده است که اين کشور را در صدر مهاجرت […]
21 آگوست 2022
کدام کشورها شرکای تجاری سوریه هستند

کدام کشورها شریک تجاری سوریه هستند

۱. ترکیه: کشور ترکیه در سال ۲۰۲۰ بزرگترین شریک تجاری سوریه شناخته شده است. به طوریکه در مجموع ۳۱.۹ درصد واردات سوریه از ترکیه اتفاق افتاده […]
14 آگوست 2022
مناطق آزاد در سوریه

مناطق آزاد در سوریه

منطقه آزاد شهر دمشق منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شهر دمشق منطقه ازاد عدرا منطقه ازاد طرطوس منطقه آزاد بندری لاذقیه منطقه آزاد داخلی شهر لاذقیه […]
20 جولای 2022
بخش خدمات سوریه

بخش خدمات سوریه

از مهمترين بخش هاى اقتصادى سوريه بخش خدمات اين کشور است که معادل ۶۰ درصد نیروى کار را در خود جاى داده است و ۱/۵۰درصد از […]
20 جولای 2022
خسارت به دامپروری سوریه در اثر جنگ

دامپروری سوریه و خسارت به آن در اثر جنگ

دام های سوريه هم مثل مردم اين کشور از گرسنگی و تشنگی در حین بحران داخلی رنج برده اند. تجهزات و خدمات دامپروری سوریه و برخی […]
20 جولای 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پس از سال 2011

کشاورزی سوریه و دامپروری پس از سال 2011

سقوط فاجعه بار کشاورزی سوریه در اثر جنگ در بین سالهای ۲۰۱۱تا ۲۰۱۲،وضعیت کشاورزی سوريه شاهد تفاوت چندان مشخصی نبود. علت اين امر عدم تغییرات مشهود […]
05 جولای 2022
دامپروری سوریه پیش از سال 2011

دامپروری در سوریه پیش از سال 2011

اهميت دام های سوریه دامپروری در سوریه يكی از جنبه های توسعه سريع بخش کشاورزی بوده و تأثیر عظیمی در امنیت غذايی و اقتصادی سوريه دارد […]
02 جولای 2022
کشاورزی در سوریه

کشاورزی در سوریه به دو بخش تقسيم میگردد

سوريه به صورت طبیعی دارای آب وهوای مديترانه ای می باشد و بارندگی متوسط و خاک حاصل خیز دارد که باعث شده تا زراعت فصلی و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پيش از سال 2011

کشاورزی سوریه پيش از سال 2011

سوريه به صورت طبیعی دارای آب و هوای مديترانه ای و میزان قابل قبولی از آب های سطحی جاری، زيرزمینی و ذخیره شده، بارندگی متوسط و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری در سوریه

کشاورزی و دامپروری در سوریه

اين نوشتار گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی با سوريه می باشد که از سوی […]
20 ژوئن 2022

صنایع پتروشيمی در سوریه

میزان تولید محصولات پتروشیمی طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ درصد کمی افزايش يافته است که نمودار ۵۴ نماينگر آن است.   نفت سیاه، ديزل و بنزين سوپر جزء […]
20 ژوئن 2022

صنایع داروسازی در سوریه

طبق اطلاعات بدست آمده از وضعیت تولید در صنايع داروسازی سوريه، براساس نمودار زير میزان تولید دارو طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ افزايش يافته است.   نمودار زير […]
15 ژوئن 2022
صنایع نساجی در سوریه

صنایع نساجی در سوریه

طبق داده های موجود از میزان تولید منسوجات در کشور سوريه تغییرات میزان تولید منسوجات به واحد تن در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شرح زير است: […]
02 ژوئن 2022

صنعت برق در سوریه

طبق نمودار زير که نشان دهنده مقادير تولید برق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در سوريه می باشد، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تولید برق در […]
31 می 2022
صنعت در سوریه

صنعت در سوریه

بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاى توسعه نیافته اين کشور محسوب میگردد و ۱۹ درصد از سهم تولید ناخالص داخلى اين کشور را تشكیل می […]
31 می 2022
ميادین نفت و گاز سوریه

ميادین نفت و گاز سوریه

با توجه به داده های موجود در سال ۲۰۱۰ همانطور که در جدول آورده شده است بزرگترين میدان نفتی سوريه مصفاه بانیاس در تكرير النفط می […]
30 می 2022
نفت و گاز سوریه

نفت و گاز در سوریه

نفت براى کشور سوريه به عنوان ستون فقرات اقتصادى اين کشور محسوب میگردد و میزان ذخاير نفتی سوريه ۲/۴ میلیارد بشکه و میزان ذخاير گاز طبیعى […]