25 فوریه 2023
روابط اقتصادی ایران و سوریه

روابط اقتصادی ایران و سوریه

در پی اتخاذ سیاست گسترش روابط تجاری و سیاسی ايران با کشورهای منطقه، روابط سیاسی، ايران با کشور سوريه که همواره از استحكام مناسبی برخوردار بوده […]
23 اکتبر 2022
مقاصد صادراتی عمده فولاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۱

مقاصد صادراتی عمده فولاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۱

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: ایران در نیمه نخست سال جاری به ۵۶ کشور صادرات […]
04 سپتامبر 2022
پیشنهادات وزیر اقتصاد برای رفع موانع همكاری اقتصادی ایران و سوریه

پیشنهادات وزیر اقتصاد برای رفع موانع همكاری اقتصادی ایران و سوریه

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که به سوریه سفر کرده است در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت این کشور به ارائه پیشنهاداتی برای رفع […]
20 جولای 2022
بخش خدمات سوریه

بخش خدمات سوریه

از مهمترين بخش هاى اقتصادى سوريه بخش خدمات اين کشور است که معادل ۶۰ درصد نیروى کار را در خود جاى داده است و ۱/۵۰درصد از […]
20 جولای 2022
خسارت به دامپروری سوریه در اثر جنگ

دامپروری سوریه و خسارت به آن در اثر جنگ

دام های سوريه هم مثل مردم اين کشور از گرسنگی و تشنگی در حین بحران داخلی رنج برده اند. تجهزات و خدمات دامپروری سوریه و برخی […]
05 جولای 2022
دامپروری سوریه پیش از سال 2011

دامپروری در سوریه پیش از سال 2011

اهميت دام های سوریه دامپروری در سوریه يكی از جنبه های توسعه سريع بخش کشاورزی بوده و تأثیر عظیمی در امنیت غذايی و اقتصادی سوريه دارد […]
02 جولای 2022
کشاورزی در سوریه

کشاورزی در سوریه به دو بخش تقسيم میگردد

سوريه به صورت طبیعی دارای آب وهوای مديترانه ای می باشد و بارندگی متوسط و خاک حاصل خیز دارد که باعث شده تا زراعت فصلی و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پيش از سال 2011

کشاورزی سوریه پيش از سال 2011

سوريه به صورت طبیعی دارای آب و هوای مديترانه ای و میزان قابل قبولی از آب های سطحی جاری، زيرزمینی و ذخیره شده، بارندگی متوسط و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری در سوریه

کشاورزی و دامپروری در سوریه

اين نوشتار گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی با سوريه می باشد که از سوی […]