کنار گذاشتن دلار و تسویه با پول ملی و آغاز تامین ارز ۹۹ درصدی واردات با لیره سوریه