رئیسی: ایران دوست واقعی سوریه است/ در دوره بازسازی کنارتان هستیم