دمشق دیدار مقامات سوریه و ترکیه در مسکو را مثبت ارزیابی کرد