تاکید تهران و اربیل بر ارائه تسهیلات لازم به تجار و سرمایه گذاران