بیانیه پایانی نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و سوریه منتشر شد