افزایش قابل‌توجه صادرات نفت خام روسیه قبل‌از آغاز تحریم‌ها