افتتاح نمایشگاه تخصصی پوشاک و منسوجات صادراتی «ساخت سوریه» در دمشق با حضور تجار کشورهای عربی و با مشارکت 200 شرکت صنعتی