اختصاص خط یک میلیارد دلاری به صادرات سوریه توسط ایران(تجارت با سوریه)