آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان برای همکاری‌های فناورانه با سوریه