آمادگی ایران برای ساخت پروژه‌های بزرگ مسکن در سوریه