03 فوریه 2021
آمار واردات سوریه در سال ۲۰۲۰

آمار واردات سوریه در سال ۲۰۲۰

حسين عرنوس، نخست وزیر سوریه در گزارشی آمار واردات سال گذشته را مطرح کرد. در این گزارش بخش دولتی و خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو […]