همکاری ایران با سوریه

18 مارس 2022
تفاهم نامه بین سوریه و پاکستان

تفاهم نامه بین سوریه و پاکستان برای همکاری در زمینه گردشگری و سرمایه گذاری

سوریه و پاکستان یادداشت تفاهم همکاری در زمینه گردشگری و سرمایه گذاری در بخش گردشگری را در ساختمان وزارت گردشگری سوریه امضا کردند. تفاهم نامه توسعه […]