نمایشگاه سوریه

05 سپتامبر 2022
نمایشگاه بین المللی صنعت زیبایی دمشق

نمایشگاه بین المللی صنعت زیبایی دمشق

نمایشگاه بین المللی صنعت زیبایی دمشق با 25 درصد تخفیف ویژه اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه شرکت های سوری متقاضی حضور شرکت ها و […]