نظام بسمه سوریه

07 نوامبر 2022
نظام بیمه ای سوریه

نظام بیمه ای سوریه

در حال حاضر ۱۲ شرکت بیمه خصوصى مجوز فعالیت در سوريه را دارند که اکثر آنها ترکیبى از سهامداران سورى با سهم بیش از ۵۰ درصد […]