مناقصه در سوریه

05 آوریل 2022
مناقصه خرید ۲۵ هزار تن شکر خام

مناقصه خرید ۲۵ هزار تن شکر خام

به موازات اقدامات سوریه برای مقابله با وضعیت اقتصادی از ابتدای بحران اوکراین، سازمان تجارت خارجی مناقصه ای را برای خرید «شکر خام» اعلام کرد درخواست […]