صنعت ساختمان سوریه

28 ژانویه 2021
رکود صنعت ساختمان ایران همزمان با رشد آن در سوریه

رکود صنعت ساختمان ایران همزمان با رشد آن در سوریه

🔹یک عضو هیات‌ مدیره شرکت تأمين مسکن جوانان، از عمیق تر شدن رکود در صنعت ساختمان خبر داد و گفت که رکورد فعلی حاکم بر صنعت […]