صنعت ساختمان سوریه

28 ژانویه 2021
رکود صنعت ساختمان ایران همزمان با رشد آن در سوریه

رکود صنعت ساختمان ایران همزمان با رشد آن در سوریه

?یک عضو هیات‌ مدیره شرکت تأمين مسکن جوانان، از عمیق تر شدن رکود در صنعت ساختمان خبر داد و گفت که رکورد فعلی حاکم بر صنعت […]