صنایع شیمیایی سوریه

06 آوریل 2022
۱۸.۳ میلیارد لیر سود برای شرکت های صنایع شیمیایی سوریه

۱۸.۳ میلیارد لیر سود برای شرکت های صنایع شیمیایی سوریه

گزارش نهایی شرکت عمومی صنایع شیمیایی نشان داد که مجموع سود شرکت های این صنعت در سال گذشته بالغ بر ۱۸.۳ میلیارد لیر سوریه(۵.۲میلیون دلار) بوده […]