27 ژانویه 2023
کشورهای صادرات کننده به تفکيک گروههای کالایی

کشورهای صادرات کننده به تفکيک گروه های کالایی

در اين قسمت، مهمترين کشورهای صادرکننده کالا به سوريه را معرفی می کنیم. برای اين منظور در هر گروه کالايی، مهمترين کشورهای صادرکننده و سهم هر […]
08 ژانویه 2023
صادرات واردات ایران به سوریه ۵ ماهه سال ۱۴۰۱

صادرات واردات ایران به سوریه ۵ ماهه سال ۱۴۰۱

صادرات به سوریه از ایران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که انتظار میرود با بهبود روابط اقتصادی و حل موانع موجود در […]
21 آگوست 2022
کدام کشورها شرکای تجاری سوریه هستند

کدام کشورها شریک تجاری سوریه هستند

۱. ترکیه: کشور ترکیه در سال ۲۰۲۰ بزرگترین شریک تجاری سوریه شناخته شده است. به طوریکه در مجموع ۳۱.۹ درصد واردات سوریه از ترکیه اتفاق افتاده […]
17 مارس 2022
اعطای وام فوری

تامین مالی جهت اعطای وام فوری را از سر گرفت

بانک ملی تامین مالی خرد سوریه از شروع مجدد اعطای وام فوری که از مبلغ ۲۵۰ هزار لیر سوریه تا یک میلیون لیر سوریه است، خبر […]