23 مارس 2022
عراق و از سرگیری مناسبات با سوریه

عراق و از سرگیری مناسبات با سوریه

بعد از استقبال گرم مقامات بلندپایه اماراتی از رئیس جمهوری سوریه در «دبی»، شنیده ها در عراق حاکی است که بغداد نیز در صدد از سرگیری […]