روابط اقتصادی سوریه

25 فوریه 2023
روابط اقتصادی ایران و سوریه

روابط اقتصادی ایران و سوریه

در پی اتخاذ سیاست گسترش روابط تجاری و سیاسی ايران با کشورهای منطقه، روابط سیاسی، ايران با کشور سوريه که همواره از استحكام مناسبی برخوردار بوده […]