22 نوامبر 2020
توسعه بخش حمل و نقل ریلی بین سوریه و عراق

توسعه بخش حمل و نقل ریلی بین سوریه و عراق

?توافق نامه ای برای توسعه خطوط ریلی بین سوریه و عراق امضا شد که هدف آن تسهیل حمل و نقل کالا بین دو کشور است. این […]