بازرگانی روغن زیتون

26 نوامبر 2020
بازار روغن زیتون در سوریه

بازار روغن زیتون در سوریه

همین سال گذشته بود که هیئتی از سوریه به ایران آمدند و درخواست تبادل کالا با ایران را داشتند که نتیجه بخش نبوده و تجار ایرانی […]