20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری سوریه پيش از سال 2011

کشاورزی سوریه پيش از سال 2011

سوريه به صورت طبیعی دارای آب و هوای مديترانه ای و میزان قابل قبولی از آب های سطحی جاری، زيرزمینی و ذخیره شده، بارندگی متوسط و […]
20 ژوئن 2022
کشاورزی و دامپروری در سوریه

کشاورزی و دامپروری در سوریه

اين نوشتار گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی با سوريه می باشد که از سوی […]
20 ژوئن 2022

صنایع پتروشيمی در سوریه

میزان تولید محصولات پتروشیمی طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ درصد کمی افزايش يافته است که نمودار ۵۴ نماينگر آن است.   نفت سیاه، ديزل و بنزين سوپر جزء […]
20 ژوئن 2022

صنایع داروسازی در سوریه

طبق اطلاعات بدست آمده از وضعیت تولید در صنايع داروسازی سوريه، براساس نمودار زير میزان تولید دارو طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۶ افزايش يافته است.   نمودار زير […]
15 ژوئن 2022
صنایع نساجی در سوریه

صنایع نساجی در سوریه

طبق داده های موجود از میزان تولید منسوجات در کشور سوريه تغییرات میزان تولید منسوجات به واحد تن در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شرح زير است: […]
02 ژوئن 2022

صنعت برق در سوریه

طبق نمودار زير که نشان دهنده مقادير تولید برق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در سوريه می باشد، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تولید برق در […]
31 می 2022
صنعت در سوریه

صنعت در سوریه

بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاى توسعه نیافته اين کشور محسوب میگردد و ۱۹ درصد از سهم تولید ناخالص داخلى اين کشور را تشكیل می […]
31 می 2022
ميادین نفت و گاز سوریه

ميادین نفت و گاز سوریه

با توجه به داده های موجود در سال ۲۰۱۰ همانطور که در جدول آورده شده است بزرگترين میدان نفتی سوريه مصفاه بانیاس در تكرير النفط می […]
30 می 2022
نفت و گاز سوریه

نفت و گاز در سوریه

نفت براى کشور سوريه به عنوان ستون فقرات اقتصادى اين کشور محسوب میگردد و میزان ذخاير نفتی سوريه ۲/۴ میلیارد بشکه و میزان ذخاير گاز طبیعى […]
30 می 2022

توسعه روابط اقتصادی بین ایران و سوریه

توسعه روابط اقتصادی بین ایران و سوریه به خودی خود صورت نمیگیرد، دفتر توسعه اقتصادی، رایزن اقتصادی و بازرگانی، دستگاه های اجرایی و متولیان امر به […]
29 می 2022
سيستم اقتصادی سوریه و نقش دولت

سيستم اقتصادی سوریه و نقش دولت

اقتصاد سوريه ظرفیت نسبتاً کوچكى داشته که با اتكاى بر استخراج نفت تا اندازه اى تحرک يافته است. اين کشور همواره نیازمند کمک هاى خارجى به […]
29 می 2022
عضویت در پيمان هاى اقتصادى و نهادهاى بين المللى

عضویت در پيمان هاى اقتصادى و نهادهاى بين المللى

  سوريه علاوه بر سازمان ملل متحد در بسیارى از آژانس ها و نهادهاى تخصصى اين سازمان و همچنین برخى از ساير سازمان هاى منطقه اى، […]
29 می 2022
بخشهایی از قوانين سوریه

بخشهایی از قوانين سوریه

در اين قسمت فرازهايی را از قوانین مهم جاری در کشور سوريه بیان میکنیم. ۱- حمل و استفاده از مواد مخدر در اين کشور مجازات سختى […]
29 می 2022

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سوریه (۲)

مراحل و اسناد مورد نياز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سوریه به شرح ذیل میباشند:   ۱- وکالت به یک وکیل سوریه ای به […]
14 مارس 2022
ثبت شرکتهای با مسئوليت محدود در سوریه

ثبت شرکتهای با مسئوليت محدود در سوریه

بر اساس قانون شماره 29 مصوب سال 2011 میلادی نحوه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود، شرکت های سهامی و شرکتهای مشارکتی در جمهوری عربی سوريه مورد […]
19 اکتبر 2021
مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگیهای خارجی شرکتها، سازمانها و ارگانها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمايندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در جمهوری عربی سوريه مطابق با احكام قانون شماره ۳۴ مصوب […]
18 اکتبر 2021
قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

به طورکلى سیستم بانكى در سوريه تحت کنترل دولت اين کشور می باشد و کلیه بانک هاى اين کشور زير نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن […]
19 سپتامبر 2021
قوانین گمرکی کشور سوریه

قوانین گمرکی کشور سوریه

دولت سوريه در موارد ذيل اجازه ورود موقت کالا و بدون پرداخت مالیات را به ساير کشورها اعطا می نمايد. پروژه هاى خارجى يک شرکت خارجى […]
02 سپتامبر 2021
ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ارتباطات اصل مهمی که در زمینه تجارت بین الملل وجود دارد قدرت ارتباط گرفتن با هسته های فعال تجارت جهانی است. شما حتی ممکن است بدون […]
21 آگوست 2021
قوانین سرمایه گذاری در سوریه

سرمایه گذاری در سوریه و قوانین داخلی و خارجی آن

قانون  سرمايه گذاری در سوریه، در خصوص شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى […]