تجارت در لبنان

تجارت در لبنان

تجارت در لبنان

لبنان کشوری مدیترانه ای است که در سواحل دریایی مدیترانه در غرب آسیا واقع شده است و این موقعیتجغرافیایی در مسیرهای تجارت با این کشور بسیار تاثیرگذار است. بیشترین حجم تجارت لبنان از طریق دریا و با کشورهایی مثل ترکیه است. اکثر کالاهای ایرانی نیز از طریق این کشور وارد خاک لبنان می شود.

چه کشورهایی شرکای تجاری لبنان هستند

تجارت در لبنان

بازار لبنان

اقتصاد لبنان

محصولات کشور لبنان

صادرات به لبنان

لیست کالاهای وارداتی لبنان

لیست کالاهای صادراتی به لبنان