همکاری ایران و سوریه

17 مارس 2022
سوریه و ایران برای تقویت همکاری ها در زمینه های نفت و منابع معدنی

گفتگوهای سوریه و ایران برای تقویت همکاری ها در زمینه های نفت و منابع معدنی

بسام طعمه، وزیر نفت و منابع معدنی با مهندس مصطفی اثباتی مشاور وزیر دفاع و رئیس شورای همکاری های اقتصادی در ایران و هیئت همراه دیدار […]