روابط تجاری ایران با سوریه

25 فوریه 2023
روابط تجاری سوریه با ایران

روابط تجاری سوریه با ایران

تراز تجاری علیرغم وجود ارتباطات سیاسی، اجتماعی مستحكم میان دولت ها و ملت های ايران و سوريه، حجم و ارزش مبادلات تجاری میان آن ها، در […]