روابط ایران وسوریه

25 فوریه 2023
موافقت نامه ترجيحات بين ایران و سوریه

موافقت نامه ترجيحات بين ایران و سوریه

به منظور تسهیل و گسترش تجارت فی مابین اين موافقت نامه به امضاى مقامات دو کشور رسیده است. براساس اين موافقت نامه جمعاً ۲۶۱خط تعرفه از […]