03 ژانویه 2021
مصرف دخانیات در سوریه

مصرف دخانیات در سوریه

سوری ها مثل اکثر اعراب علاقه زیادی به ذخانیات دارند و سیگار و قلیان به وفور در این کشور مستعمل است. به وفور نوجوانانی دیده می […]