25 فوریه 2023
فعاليت هاى نمایشگاهى و هيأت هاى تجارى سوریه

فعاليت هاى نمایشگاهى و هيأت هاى تجارى سوریه

يكى از شیوه هاى تبلیغ و معرفى محصولات غیرنفتى صادراتى ايران و نفوذ به بازار سوريه، برگزارى نمايشگاه هاى عمومى و اختصاصى در اين کشور است. […]
25 فوریه 2023
موافقت نامه ترجيحات بين ایران و سوریه

موافقت نامه ترجيحات بين ایران و سوریه

به منظور تسهیل و گسترش تجارت فی مابین اين موافقت نامه به امضاى مقامات دو کشور رسیده است. براساس اين موافقت نامه جمعاً ۲۶۱خط تعرفه از […]
25 فوریه 2023
مشکلات عمده کار با سوریه

مشکلات عمده کار با سوریه

عدم وجود مسیر ترانزيت زمینی کالا بین دو کشور (ايران – عراق – سوريه)  حمل و نقل: بدلیل نبود بار کافی برای ارسال از طريق دريا، […]
25 فوریه 2023
اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در سوریه

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در سوریه

 سرمايه گذاری مشترک در صنايع شیمیائی، فلزات اساسی و مواد غذايی  امكان خريد سهام واحد های صادراتی و تولیدی در منطقه ی آزاد سوريه ايجاد خط […]
25 فوریه 2023
روابط اقتصادی ایران و سوریه

روابط اقتصادی ایران و سوریه

در پی اتخاذ سیاست گسترش روابط تجاری و سیاسی ايران با کشورهای منطقه، روابط سیاسی، ايران با کشور سوريه که همواره از استحكام مناسبی برخوردار بوده […]
25 فوریه 2023
واردات سوریه از ایران

واردات سوریه از ایران

در سال ۲۰۱۸ میلادی، مطابق اطلاعات سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات سوريه از ايران ۹۹ میلیون دلار بوده است. بیشترين ارزش صادرات ايران مربوط به شیر […]
25 فوریه 2023
روابط تجاری سوریه با ایران

روابط تجاری سوریه با ایران

تراز تجاری علیرغم وجود ارتباطات سیاسی، اجتماعی مستحكم میان دولت ها و ملت های ايران و سوريه، حجم و ارزش مبادلات تجاری میان آن ها، در […]
25 فوریه 2023
-سرمایه گذاری ایران در سوریه

-سرمایه گذاری ایران در سوریه

 در سطح اقتصادی از اهم همكاری های به عمل آمده میان ايران و سوريه میتوان به پروژه های مهمی چون اجرای پروژه های راه و […]
25 فوریه 2023
سرمایه گذاری های عمده در سوریه

سرمایه گذاری های عمده در سوریه

آخرين گزارش میزان سرمايه گذارى مستقیم خارجى در جهان در سال ۲۰۰۷ که توسط آنكتاد منتشر گرديده است حكايت از روند صعودى سرمايه گذاریهاى خارجى در […]