19 اکتبر 2021
مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگیهای خارجی شرکتها، سازمانها و ارگانها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمايندگی های خارجی شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در جمهوری عربی سوريه مطابق با احكام قانون شماره ۳۴ مصوب […]
18 اکتبر 2021
قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

قوانین بانکی و مالیاتی کشور سوریه

به طورکلى سیستم بانكى در سوريه تحت کنترل دولت اين کشور می باشد و کلیه بانک هاى اين کشور زير نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن […]
19 سپتامبر 2021
قوانین گمرکی کشور سوریه

قوانین گمرکی کشور سوریه

دولت سوريه در موارد ذيل اجازه ورود موقت کالا و بدون پرداخت مالیات را به ساير کشورها اعطا می نمايد. پروژه هاى خارجى يک شرکت خارجى […]
02 سپتامبر 2021
ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ویژگی های سرمایه گذاری هدفمند در سوریه (2)

ارتباطات اصل مهمی که در زمینه تجارت بین الملل وجود دارد قدرت ارتباط گرفتن با هسته های فعال تجارت جهانی است. شما حتی ممکن است بدون […]
21 آگوست 2021
قوانین سرمایه گذاری در سوریه

سرمایه گذاری در سوریه و قوانین داخلی و خارجی آن

قانون  سرمايه گذاری در سوریه، در خصوص شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى […]
17 آگوست 2021

وضعيت ریسک سياسی و سرمایه گذاری در سوریه

به طورکلى هرگونه حضور و تحرک و سرمایه گذاری در اقتصاد سوریه (از پايین به بالا) منوط به رعايت ملاحظات و منافع صاحبان نفوذ و سرمايه […]
15 آگوست 2021
تقسیمات اداری سوریه (۲)

تقسیمات اداری سوریه (۲)

قوه قضاییه سوریه رئیس جمهور سوریه، رئیس شوراى عالى قضايى سوریه نیز می باشد و وزير دادگسترى در حكم دادستان کل کشور است. پس از به […]
14 آگوست 2021
تقسیمات اداری سوریه (۱)

تقسیمات اداری سوریه (۱)

همانطور که در مقاله نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه بیان شد سوريه دارای۱۴استان می باشد در این مقاله  به تقسیمات اداری اين استان ها […]
12 آگوست 2021
نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه

نگاهی به محیط سیاسی و قانونی سوریه

در اين مقاله مروری بر محیط سیاسی و قانونی کشور سوريه، عوامل مؤثر بر اين محیط و برخى قوانین حاکم بر اين کشور خواهیم داشت. علاوه […]