دسته بندی نشده

06 آگوست 2020
تجارت با سوریه

سابقه تجارت ایران با سوریه چیست

ایران و سوریه از نظر حجم تجارت چندان بازارهای نزدیکی نبوده اند و در طلایی ترین دوران تجارت، ایران در سال ۸۹ عدد ۵۱۲ میلیون دلار […]
13 آوریل 2020

نقش حیاتی اتاق های بازرگانی و صنایع در فعال کردن تجارت آزاد با اتحادیه عرب

🔹دكتر عامر كاربوتلی ، مدیر اتاق بازرگانی دمشق در مصاحبه ای با روزنامه الثوره بر بحث نیاز سوریه به تجارت با اتحادیه عرب تاکید کرد و […]