سفر «اسد» به تهران بیانگر تقویت اتحاد و ائتلاف ایران و سوریه است