رئیس جمهور سوریه از یک هیئت روسی به سرپرستی لاورنتیف استقبال می کند