دیدار وزیران خارجه کوبا و سوریه و تأکید بر تقویت روابط دوستانه