توزیع ۲۵ میلیون لیتر روغن نباتی در آغاز ماه مبارک رمضان