اعلام آمادگی بخش خصوصی حلب برای گسترش تعاملات تجاری با همتایان ایرانی